ofirme ofirme reference kontakt
 


Projektová dokumentace
Zajistíme pro uživatele kompletní projektovou dokumentaci od studie, která je diskutována s investorem za účelem upřesnění jeho podnikatelského záměru, přes projekt ke stavebnímu povolení, který je námi projednán na příslušném OHS až k prováděcímu projektu.

Pokud zároveň provádí naše společnost realizaci tohoto projektu, práce spojené s vypracováním dokumentace nejsou účtovány.

Dodávka
Podle požadavků jsme schopni zajistit vybavení kompletního provozu varnou i chladící technologií, nerezovým nábytkem, doplňkovými stroji, skladové hospodářství. V nabídce máme široký sortiment od tuzemských i zahraničních dodavatelů.

Montáž
Naši technici spolupracují při realizaci zakázek již při výstavbě či rekonstrukci přímo se stavební firmou a upřesňují umístění vývodů sítí /voda, plyn, elektro, odpad/ tak, aby nebylo nutné při vlastní montáži zasahovat do definitivních povrchů. Tím se předchází ztrátám jak finančním tak časovým. Po skončení montáže je zařízení odzkoušeno, seřízeno a vypracovány revizní zprávy připojení. Zákazníkovy jsou předány veškeré doklady potřebné pro kolaudační řízení.

Servis
Naše společnost zajišťuje záruční i pozáruční servis na námi dodané zařízení. Nástup technika na opravu zajistíme max. do 24 hodin od nahlášení poruchy. Při havarijních opravách, kdy je ohrožen provoz, nebo hrozí škody na zboží z prodlení, nastoupí technik do 8 hodin.

Technologie a produkty firem


       

     

  

    

  

  

 

all rights reserved, copyright©2005 by HM